HET BESTUUR

Elke vereniging heeft een bestuur en het bestuur bespreekt regelmatig de stand van zaken in en om de vereniging. 
Zo ook bij de CVOO.

Minstens eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering en kunnen de leden hun zegje doen over de gang van zaken.

Het bestuur van CVOO bestaat uit de volgende personen.

Bestuur

Voorzitter

Hans Groos                   

Secretaris

Wietske Nijland             

Penningmeester

Pim Vletter                   

Bestuurslid
Woordvoerder &
cursusorganisatie

Joep van Dalen              

Bestuurslid
Techniek

Jan de Zwart                 

Ledenadministratie

Pim Vletter                   

Notuliste

Anneke Klein

Webmaster 

Hans Groos                   

Veiligheidsco÷rdinator

Jan de Zwart